Ünnepek, ünnepélyek, jeles napok

Ünnepek, ünnepélyek, jeles napok 2019-2020 nevelési évben

PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK ( tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, értékelés)

NEVELÉSI ÉV RENDJE

A nevelési év kezdő napja:                                  2019. szeptember 1.
A nevelési évzáró napja:                                     2020. augusztus 31.

Az óvoda tervezett zárva tartása:

Zárva tartási időszakokat és szüneteket ebben a nevelési évben is a hivatalosan kiadott 2019/20- as tanév rendjéhez, a Tasner Antal Általános iskola tervezett zárásaihoz, az óvoda felújítási munkáihoz és a szakmai ellenőrzések, szaktanácsadások időpontjaihoz igazítva szeretnénk megszervezni.

2019. december 24- 2019. december 31-ig karácsony időszakában
2020. július 23. – augusztus 12-ig, a nyári karbantartási munkák idején

A nyári zárvatartás változhat, amennyiben további pályázati lehetőségek adódnak az óvoda korszerűsítésére.

A 20/2012. ( VIII: 31.) EMMI rendelet II Fejezet 3.§ 7. bekezdése értelmében az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.

A 20/2012. ( VIII: 31.) EMMI rendelet II fejezet 3.§ 5. bekezdése értelmében az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben az 5 napot nem haladhatja meg.Az óvodai nevelés nélküli munkanapon, – a szülő igénye esetén – az óvoda, ellátja a gyermek felügyeletét.

Ezeket a napokat a Tasner Antal Általános Iskola éves munkatervéhez igazítva terveztük be segítve ezzel a gazdaságos működtetést, a szülői felügyelet pontosabb tervezését.

  1. nap: 2019. október 14. Nevelési értekezlet, belső továbbképzés
  2. nap: 2020. február 10. Nevelési értekezlet, első félévi értékelés, beiskolázás
  3. nap: 2020. május 15. Szakmai nap

Bölcsődében a gondozás nélküli napok:

  1. nap: 2020. február 10. Nevelési értekezlet
  2. nap: 2020. május 15. Szakmai nap

 

INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK, JELES NAPOK, ÜNNEPEK, ÜNNEPÉLYEK

események időpont
Takarítási világnap szeptember 20.
Szüret pojekthét szeptember hónap
Népmese világnapja alkalmával Népmese projekthét az óvodában, szept. 23-27.
Állatok világnapja Projekt hónap október
Idősek világnapja október 3
Szülők Akadémiája határidő november 30.
Gál napi csodavárás „ősz kincsei” Október 11.
Október 23. megemlékezés Október 22.
Márton nap, projekt hét November 4-8
Adventi kézműves játszódélután November 29.
Mikulás várás December 6.
Karácsony December 20.
Mackó hét
Szülők Akadémiája
Február 3.-7.
Farsang Február 14. 21. 24.
betegségek függvényében
Március 15. Március 13.
Víz világnapja projekthét Március. 23-27
Húsvét Április 8.
Föld napja
Közös virágültetés az óvoda udvarán
Április 20. -24.
Anyák napja Április vége, május eleje
Madarak és fák napja alkalmából piknik a foci pályán Május 8. v. 11.
Pünkösdi táncház június 1.
Évzáró, ballagás május 29. v. jún 6.
Nagycsoportosok kirándulása Június 2. hete
Gyermeknap Május 29.
Családi Nap Június 27.